Nhựa Đường Esso 60/70 Singapore -

Giá: Liên hệ

Nhựa đường thùng Esso 60/70 được nhập khẩu nguyên thùng từ Singapore
Trọng lượng tịnh:   154 kg/thùng
Trọng lượng cả bỉ: 163 kg/thùng
Công dụng: làm đường giao thông

Lượt xem: 1964

Nhựa đường thùng Esso 60/70 được nhập khẩu nguyên thùng từ Singapore
Trọng lượng tịnh:   154 kg/thùng
Trọng lượng cả bỉ: 163 kg/thùng
Công dụng: làm đường giao thông

VẬN TẢI MINH TIẾN.

Sản phẩm