VẬN TẢI MINH TIẾN.

Thi công bó vỉa bằng máy theo công nghệ Mỹ