VẬN TẢI MINH TIẾN.

Thi công bó vỉa, dải phân cách bằng máy theo công nghệ Mỹ