VẬN TẢI MINH TIẾN.

Nhựa Đường Shell 60/70 Singapore