VẬN TẢI MINH TIẾN.

Xe Cẩu Lốp TEREX, Xe Cẩu Xích TEREX